ELIISi privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamine

Isikuandmete töötlemine

 • Isikutuvastuse ja teavituste edastamise eesmärgil töötleb Eliis Tarkvara OÜ järgnevaid isikuandmeid:
  • ELIIS kasutaja ees- ja perekonnanimi;
  • ELIIS kasutaja isikukood;
  • ELIIS kasutaja kontaktandmed – telefoni nr, koduaadress, e-posti aadress;
 • ELIISi kasutajaks registreerimise ja ELIIS infosüsteemi kasutamise eelduseks on käesoleva ELIISi privaatsuspoliitikaga nõustumine.
 • Kui kasutaja ei ole nõus, et Eliis Tarkvara OÜ töötleb kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kasutaja isikutuvastamiseks (sealhulgas isikukood, eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress), siis ei ole võimalik Eliis Tarkvara OÜ-l tagada kasutajale ELIISi kasutamise õigust.
 • Kui kasutaja ei ole seotud ühegi rolliga (omavalitsuse töötaja, lapsevanem, lasteaia direktor, õpetaja, toitlustaja vms.) ja kasutajal ei ole ühtegi pooleliolevat taotlust rollipõhiste õiguste saamiseks, siis kasutaja kustutatakse ELIISist automaatselt 12 kuu möödudes.
 • Kui kasutaja ei ole seotud ühegi rolliga (omavalitsuse töötaja, lapsevanem, lasteaia direktor, õpetaja, toitlustaja vms.) ja kasutaja pooleli olevat taotlust ei ole rahuldatud 12 kuu jooksul, siis kasutaja kustutatakse ELIISist automaatselt 12 kuu möödudes.
 • ELIISi kasutajate andmeid säilitatakse kuni 7 (seitse) aastat.
 • Eliis Tarkvara OÜ ei vastuta ELIISi kasutaja poolt sisestatud informatsiooni õigsuse, täelikkuse ja asjakohasuse eest.
 • Lasteaia poolt ELIISi lisatud informatsiooni eest vastutav töötleja on informatsiooni sisestanud lasteaed. Eliis Tarkvara OÜ on volitatud töötleja.
 • Privaatsuspoliitikaga nõustumisel lubab kasutaja oma e-posti aadressile saata ELIISi süsteemseid kui ka teenusega seotud ja teavituspõhimõtetega kooskõlas olevaid teateid. Mittesüsteemsetest teadetest saab kasutaja loobuda ELIISis "Minu seaded" lehel.
 • Eliis Tarkvara OÜ ei väljasta ega edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud, kui
  • lapse eestkostja soovib juurdepääsu oma lapse kohta käivatele isikuandmetele;
  • selline kohustus tuleb õigusaktist,
  • see on vajalik taotluse lahendamiseks või
  • isik on andnud selleks nõusoleku.
 • Eliis Tarkvara OÜ-l on õigus väljastada andmetest koondväljavõtteid haridusametitele ning Haridus- ja Teadusministeeriumile.
 • Nõusolekul põhineva isikuandmete töötlemise osas on kasutajal õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, esitades selleks Eliis Tarkvara OÜ e-posti aadressile info@eliis.ee e-kirja teel digiallkirjastatud taotluse.
 • Nõusoleku tagasivõtmine ei muuda õigusvastaseks kuni nõusoleku tagasivõtmiseni toimunud isikuandmete töötlemist.
 • Olenemata nõusoleku tagasivõtmisest võib Eliis Tarkvara OÜ jätkata isikuandmete töötlemist kui isikuandmete (või nende osa) töötlemiseks on muu õiguslik alus.

Kasutaja andmekaitsealased õigused

 • ELIISi kasutajal on seoses isikuandmete töötlemisega järgnevad õigused:
  • õigus taotleda juurdepääsu enda ja oma lapse kohta käivatele isikuandmetele;
  • õigus nõuda andmete parandamist;
  • õigus nõuda andmete kustutamist;
  • õigus piirata isikuandmete töötlemist;
  • õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
  • õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele;
  • õigus esitada soov enda isikuandmete üle kandmiseks uue volitatud töötleja valdusesse
  • õigus pöörduda küsimustega, mis puudutavad tema isikuandmete töötlemist, Eliis Tarkvara OÜ poole e-posti aadressil info@eliis.ee
 • Väljatoodud õiguste kasutamisele kehtivad Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest ja Eesti seadustest tulenevad eeldused ja piirangud.
 • Õiguse kasutamiseks peab kasutaja esitama kirjaliku või e-kirja vormis taotluse e-posti aadressil info@eliis.ee, täpsustades millise õiguse realiseerimist taotletakse. Vajadusel küsib Eliis Tarkvara OÜ kasutajalt lisaandmeid, mis on vajalikud taotluse täitmiseks.
 • Kui õiguse kasutamise eeldused on täidetud, täidab Eliis Tarkvara OÜ taotluse 1 (ühe) kuu jooksul alates taotluse saamisest. Vajadusel võib Eliis Tarkvara OÜ pikendada taotluse lahendamise tähtaega 2 (kahe) kuu võrra teavitades sellest kasutajat.
 • Kui Eliis Tarkvara OÜ-l on alus taotluse täitmisest keeldumiseks, saadab Eliis Tarkvara OÜ põhjendatud keelduva otsuse 1 (ühe) kuu jooksul.

Üldsätted

 • ELIIS võtab Sinu privaatsust ja isikuandmete kaitset väga tõsiselt. Selleks, et turvaliselt ELIISi kasutada, hoiame oma privaatsuspõhimõtetega kursis nii oma töötajaid kui ka ELIISi haldamise eest vastutavad isikuid.
 • Et kaitsta ELIIS-i volitamata juurdepääsu eest ja ELIISis olevat teavet volitamata muutmise, rikkumise või avalikustamise eest, kasutame andmevahetuse krüpteerimiseks SSLi. See tagab, et kõik andmed kasutaja arvuti või mobiilse seadme ning ELIISi serverite vahel on alati turvaliselt krüpteeritud.
 • Eliis Tarkvara OÜ on registreeritud andmekaitse inspektisoonis (AKI).
 • Võõra e-posti aadressi sisestamisel oma profiili võid oma konto ja isikuandmed teha nähtavaks võõrale isikule. Arusaamatuste vältimiseks palume tähelepanelikult kontrollida oma isikuandmete õigsust.

Küpsised

 • ELIIS kasutab "küpsisteks" kutsutavaid tekstifaile, mille eesmärgiks on tõsta ELIISi kasutamismugavust, abistada lehtede vahelisel liikumisel, pidada meeles seansi andmeid ning aidata Eliis Tarkvara OÜ-d edasiarenduste planeerimisel.
 • Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille ELIISi veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvutisse või nutiseadmesse. Küpsised võimaldavad meelde jätta kasutaja eelistusi (näiteks keele valik) või jätta vahele igakordne sisselogimine juhul kui kasutaja on klõpsanud "mäleta mind" valiku ELIISi sisenemisel.
 • ELIIS kasutab järgnevaid küpsiseid:
  • Funktsionaalsuse ja toimivuse küpsised - need küpsised toetavad ELIIS veebilehe toimimist ja funktsionaalsust. Nende küpsiste abil tuvastab veebileht kasutaja ning peab (soovi korral) meeles kliendi sisselogimise andmed.
  • Analüütilised küpsised – ELIIS veebilehel kasutatakse kasutajastatistika saamiseks Google Analytics’i teenust, mis järgib Google’i privaatsuseeskirju.
  • Multimeedia esitamiseks kasutatavad küpsised, mis salvestavad video- või audiomaterjali esitamiseks vajalikku tehnilist teavet, nagu kujutise kvaliteet, võrguühenduse kiirus ja puhverdamise parameetrid.
 • Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Rohkem informatsiooni küpsiste olemuse ja nende kasutamise piiramise kohta leiab veebilehelt http://www.aki.ee/et/kupsised.
 • Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik ELIISi funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

Privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamise muutmine

 • ELIISi privaatsuspõhimõtted ja küpsiste kasutamine muutuvad koos interneti arenguga ning seetõttu on ka meil vahel tarvis neid uuendada. Küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika uusim versioon on alati saadaval käesoleval veebilehel.

Küsimused

 • Kui Teil on seonduvaid küsimusi Teie privaatsuse rikkumisega, ELIISi privaatsuspoliitika või ELIISis kasutatavate küpsiste kohta, saate meiega ühendust võtta e-posti teel info@eliis.ee